Có 1 kết quả:

富骨 phú cốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái dáng dấp, cái tướng mạo của người giàu có.