Có 1 kết quả:

噴出岩 phún xuất nham

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nham thạch (từ trong núi lửa hoặc lòng đất phun ra rồi ngưng kết trên mặt đất).