Có 1 kết quả:

噴岀石 phún xuất thạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Phún thạch 噴石.