Có 2 kết quả:

方針 phương châm方针 phương châm

1/2

phương châm

phồn thể

Từ điển phổ thông

phương châm, nguyên tắc, chính sách

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kim chỉ hướng — Điều tốt, hướng dẫn ta trong cuộc sống.

Một số bài thơ có sử dụng

phương châm

giản thể

Từ điển phổ thông

phương châm, nguyên tắc, chính sách