Có 1 kết quả:

方藥 phương dược

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị thuốc. Thứ thuốc trị bệnh.

Một số bài thơ có sử dụng