Có 1 kết quả:

方言 phương ngôn

1/1

phương ngôn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tiếng địa phương, thổ ngữ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nói của một vùng. Thổ âm — Lời nói hay, lưu truyền lâu đời tại một vùng.

Một số bài thơ có sử dụng