Có 1 kết quả:

方劑 phương tễ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thuốc chữa bệnh.