Có 1 kết quả:

鳳尾 phượng vĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thứ cỏ, lá mọc thành chùm, cong xoè như đuôi chim phượng — Ta lại hiểu là tên thứ cây lớn, nở hoa đỏ vào mùa hè.

Một số bài thơ có sử dụng