Có 1 kết quả:

粉碎 phấn toái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vỡ nát — Nghiền nhỏ thành bột.

Một số bài thơ có sử dụng