Có 2 kết quả:

枌鄉 phần hương焚香 phần hương

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làng trồng cây bưởi, chỉ quê nhà. Hoa Tiên có câu: » Tình kiều tử dạ phần hương, dù cay đắng cũng phận thường nghĩ nao «.

Một số bài thơ có sử dụng