Có 17 kết quả:

偾 phẫn僨 phẫn坟 phẫn墳 phẫn奔 phẫn忿 phẫn愤 phẫn憤 phẫn扮 phẫn濆 phẫn焚 phẫn蚠 phẫn蚡 phẫn賁 phẫn鱝 phẫn鲼 phẫn鼢 phẫn

1/17

phẫn

U+507E, tổng 11 nét, bộ nhân 人 (+9 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

đổ ngã

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 僨.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 僨

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Đổ ngã, hỏng: 僨事 Hỏng việc, rách việc.

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 4

phẫn

U+50E8, tổng 14 nét, bộ nhân 人 (+12 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

đổ ngã

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đổ, ngã.
2. (Động) Hỏng, bại hoại. ◎Như: “phẫn sự” 僨事 hỏng việc.
3. (Động) “Phẫn hứng” 僨興: (1) Động khởi, hưng phấn. (2) Bạo phát.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðổ ngã, hỏng như phẫn sự 僨事 hỏng việc.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Đổ ngã, hỏng: 僨事 Hỏng việc, rách việc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngã xuống. Ngã chết — Thua. Bại trận.

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 12

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

phẫn [bổn, phần]

U+575F, tổng 7 nét, bộ thổ 土 (+4 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ “phần” 墳.
2. Giản thể của chữ 墳.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① (Đất) rộm lên, cao lên: 公祭之地,地墳 Hiến công tế đất, đất nổi cao lên (Tả truyện: Hi công tứ niên);
② Đất tốt.

Tự hình 2

Dị thể 3

phẫn [bổn, phần]

U+58B3, tổng 15 nét, bộ thổ 土 (+12 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái mả cao. Phiếm chỉ phần mộ. ◇Tô Thức 蘇軾: “Thiên lí cô phần, Vô xứ thoại thê lương” 千里孤墳, 無處話淒涼 (Giang thành tử 江城子, Thập niên sanh tử lưỡng mang mang 十年生死兩茫茫, Từ 詞) Nấm mồ đơn chiếc xa cách nghìn dặm, Không có cơ hội nào cùng nhau nói bao nỗi buồn thương.
2. (Danh) Bờ đê, chỗ đất cao. ◇Thi Kinh 詩經: “Tuân bỉ Nhữ phần, Phạt kì điều mai” 遵彼汝墳, 伐其條枚 (Chu nam 周南, Nhữ phần 汝墳) Theo bờ đê sông Nhữ kia, Chặt nhánh và thân cây.
3. (Danh) Gọi tắt của “tam phần” 三墳. § Chỉ sách của vua “Phục Hi” 伏羲, vua “Thần Nông” 神農, vua “Hoàng Đế” 黃帝. Vì thế, gọi sách vở cổ là “phần điển” 墳典.
4. (Danh) Họ “Phần”.
5. (Động) Đắp mộ. ◇Hàn Dũ 韓愈: “Khoáng ư Đinh Tị, phần ư cửu nguyệt Tân Dậu, biếm ư Đinh Mão” 壙於丁巳, 墳於九月辛酉, 窆於丁卯 (Cố bối châu ti pháp tham quân lí quân mộ chí minh 故貝州司法參軍李君墓志銘).
6. (Động) Phân chia, hoạch phân.
7. (Tính) To, lớn. ◇Thi Kinh 詩經: “Tang dương phần thủ, Tam tinh tại lữu” 牂羊墳首, 三星在罶 (Tiểu nhã 小雅, Điều chi hoa 苕之華) Con dê cái đầu to, (Vì nước lặng yên, chỉ thấy) ba ngôi sao (long lanh) trong cái đó (để bắt cá).
8. (Tính) Thuận tòng. ◇Quản Tử 管子: “Trị phủ việt giả bất cảm nhượng hình, trị hiên miện giả bất cảm nhượng thưởng, phần nhiên nhược nhất phụ chi tử, nhược nhất gia chi thật, nghĩa lễ minh dã” 治斧鉞者不敢讓刑, 治軒冕者不敢讓賞, 墳然若一父之子, 若一家之實, 義禮明也 (Quân thần hạ 君臣下).
9. Một âm là “phẫn”. (Tính) Màu mỡ (đất tốt). ◇Đái Danh Thế 戴名世: “Ốc thổ hắc phẫn, chủng canh đạo tuyệt mĩ, dư duy chủng thử tắc ma thục” 沃土黑墳, 種粳稻絕美, 餘惟種黍稷麻菽 (Kí hồng miêu sự 記紅苗事).
10. (Động) Nổi cao lên (đất). ◇Tả truyện 左傳: “Công tế chi địa, địa phẫn” 公祭之地, 地墳 (Hi Công tứ niên 僖公四年). ◇Lỗ Tấn 魯迅: “Tất hữu đại biến, thủy chuyển thành lục, hải phẫn vi san” 必有大變, 水轉成陸, 海墳為山 (Phần 墳, Nhân chi lịch sử 人之歷史).

Từ điển Thiều Chửu

① Cái mả cao.
② Bờ bến.
③ To lớn. Sách của vua Phục hi 伏羲, vua Thần Nông 神農, vua Hoàng Ðế 黃帝 gọi là tam phần 三墳. Vì thế nên gọi sách vở cổ là phần điển 墳典.
④ Một âm là phẫn. Ðất tốt.
⑤ Lại một âm là bổn. Ðất rộm lên.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① (Đất) rộm lên, cao lên: 公祭之地,地墳 Hiến công tế đất, đất nổi cao lên (Tả truyện: Hi công tứ niên);
② Đất tốt.

Tự hình 2

Dị thể 7

Chữ gần giống 6

Một số bài thơ có sử dụng

phẫn

U+5FFF, tổng 8 nét, bộ tâm 心 (+4 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

tức giận, cáu

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Tức giận, oán hận. ◎Như: “phẫn nộ” 忿怒.
2. (Động) Buồn bực, bực dọc. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “(Tống Giang) phẫn na khẩu khí một xuất xứ, nhất trực yếu bôn hồi hạ xứ lai” 宋江忿那口氣沒出處, 一直要奔回下處來 (Đệ nhị thập nhất hồi) (Tống Giang) bực dọc không biết đổ vào đâu, muốn đi thẳng về nhà trọ.
3. (Động) Chịu, nhịn, cam tâm. ◎Như: “bất phẫn” 不忿 bất bình, lấy làm khó chịu. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Tiện thị na ta tiểu nha đầu môn, diệc đa dữ Bảo Thoa ngoan tiếu, nhân thử, Đại Ngọc tâm trung tiện hữu ta bất phẫn” 便是那些小丫頭們, 亦多與寶釵頑笑, 因此, 黛玉心中便有些不忿 (Đệ ngũ hồi) Ngay bọn a hoàn cũng thích chơi đùa với Bảo Thoa. Vì thế Đại Ngọc cũng hơi ấm ức khó chịu trong lòng.
4. (Động) Gắng sức lên. § Dùng như “phấn” 奮. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Hô Diên Chước khán kiến đại nộ, phẫn lực hướng tiền lai cứu” 呼延灼看見大怒, 忿力向前來救 (Đệ ngũ thập ngũ hồi) Hô Diên Chước thấy vậy nổi giận, cố sức xông lên cứu.

Từ điển Thiều Chửu

① Giận cáu, nhân giận phát cáu, không đoái gì nữa gọi là phẫn, như phẫn bất dục sinh 忿不欲生 tức giận chẳng muốn sống.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 憤 [fèn].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Oán giận — Nỗi giận mà không suy nghĩ gì.

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

phẫn [phấn]

U+6124, tổng 12 nét, bộ tâm 心 (+9 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

tức giận, cáu

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 憤.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 憤

Tự hình 2

Dị thể 5

Chữ gần giống 9

Từ ghép 3

phẫn [phấn]

U+61A4, tổng 15 nét, bộ tâm 心 (+12 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

tức giận, cáu

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Thù, hận. ◎Như: “hóa trừ tư phẫn” 化除私憤 hóa giải thù riêng. ◇Tư Mã Thiên 司馬遷: “Thối nhi luận thư sách, dĩ thư kì phẫn” 退而論書策, 以舒其憤 (Báo Nhậm Thiếu Khanh thư 報任少卿書) Lui về mà trứ thư lập ngôn (viết ra sách), để vợi lòng phẫn uất của mình.
2. (Động) Tức giận, uất ức. ◎Như: “phẫn nộ” 憤怒 giận dữ.
3. Một âm là “phấn”. (Động) Muốn hiểu ra, hết sức tìm tòi giải quyết vấn đề. ◇Luận Ngữ 論語: “Bất phấn bất khải, bất phỉ bất phát” 不憤不啟, 不悱不發 (Thuật nhi 述而) Không phấn phát thì không hiểu ra, chẳng tức chẳng nảy ra.

Từ điển Thiều Chửu

① Tức giận, uất ức quá gọi là phẫn.
② Một âm là phấn. bực tức, lòng muốn hiểu mà chưa hiểu được đâm ra bực tức gọi là phấn.

Từ điển Trần Văn Chánh

Tức giận, uất ức, bực tức, cáu: 氣憤 Tức giận; 公憤 Công phẫn; 憤世嫉俗 Giận ghét thói đời, ghét đời.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Phẫn 忿 — Chứa đựng. Cất chứa — Rối loạn.

Tự hình 3

Dị thể 3

Chữ gần giống 11

Từ ghép 20

Một số bài thơ có sử dụng

phẫn [ban, biện, bán, phạn]

U+626E, tổng 7 nét, bộ thủ 手 (+4 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. quấy, nhào đều
2. bao gồm

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Quấy, trộn.
2. Một âm là “ban”. (Động) Trang điểm, trang sức, làm dáng. ◎Như: “đả ban” 打扮 trang điểm. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Cánh kiêm giá ta nhân đả ban đắc đào tu hạnh nhượng, yến đố oanh tàm, nhất thì dã đạo bất tận” 更兼這些人打扮得桃羞杏讓, 燕妒鶯慚, 一時也道不盡 (Đệ nhị thập thất hồi) Lại thêm những người tô son điểm phấn. làm cho đào thẹn hạnh nhường, yến ghen oanh tủi, (vẻ tươi đẹp) không thể tả hết được.
3. (Động) Hóa trang, giả làm. ◎Như: “nữ ban nam trang” 女扮男裝 gái giả trai.
4. (Động) Đóng vai, sắm vai.
5. § Cũng đọc là “bán”.

Từ điển Thiều Chửu

① Quấy, nhào đều.
② Gồm.
③ Một âm là ban. Tục gọi sự trang sức là đả ban 打扮, cũng đọc là chữ bán.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Quấy, khuấy, nhào đều;
② Gồm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nắm giữ — Bao gồm — Một âm khác là Biện. Xem Biện.

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 4

phẫn [phần]

U+711A, tổng 12 nét, bộ hoả 火 (+8 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đốt. ◎Như: “phần hương” 焚香 đốt hương.
2. (Động) Nướng phạm nhân (một hình phạt thời xưa). ◇Chu Lễ 周禮: “Phàm phàm sát kì thân giả phần chi” 凡殺其親者焚之 (Thu quan 秋官, Chưởng lục 掌戮) Kẻ giết người thân của mình sẽ bị phạt nướng.
3. (Tính) Khô, ráo, hanh. ◎Như: “phần phong” 焚風 gió hanh.
4. Một âm là “phẫn”. (Động) Đổ ngã, bại hoại. § Thông “phẫn” 僨.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðốt, như phần hương 焚香 đốt hương.
② Một âm là phẫn. Cùng nghĩa với chữ phẫn 僨.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 僨 (bộ 亻).

Tự hình 6

Dị thể 6

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng

phẫn [phân]

U+86A0, tổng 10 nét, bộ trùng 虫 (+4 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

con chuột cống

Tự hình 1

Dị thể 1

phẫn [phân, phần]

U+86A1, tổng 10 nét, bộ trùng 虫 (+4 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

con chuột cống

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 1

phẫn

U+9C5D, tổng 23 nét, bộ ngư 魚 (+12 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cá đuôi ó

Từ điển Trần Văn Chánh

(động) Cá đuối ó.

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 8

phẫn

U+9CBC, tổng 17 nét, bộ ngư 魚 (+9 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cá đuôi ó

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鱝

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 8

phẫn [phân]

U+9F22, tổng 17 nét, bộ thử 鼠 (+4 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

con chuột cống

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Phẫn thử” 鼢鼠 giống chuột mình xám tro, đuôi ngắn, mắt nhỏ, ở trong lỗ dưới đất, ăn khoai đậu, rất làm hại mùa màng.

Từ điển Thiều Chửu

① Con chuột lỗ.

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 1