Có 2 kết quả:

繁华 phồn hoa繁華 phồn hoa

1/2

phồn hoa

giản thể

Từ điển phổ thông

phồn hoa