Có 1 kết quả:

復活節 phục hoạt tiết

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lễ Phục Sinh. ◎Như: “Phục Hoạt tiết khoái lạc” 復活節快樂.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lễ mừng Chúa sống lại, tức lễ Phục sinh ( Pâques ).