Có 1 kết quả:

複葉 phức diệp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lá kép, loại lá cây do nhiều lá nhỏ đính lại mà thành.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lá kép, loại lá cây do nhiều lá nhỏ đính lại mà thành.