Không có kết quả phù hợp, bạn có thể tra nghĩa của từng chữ:

ph��l��tr�����ng