Có 1 kết quả:

氾氾 phiếm phiếm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trôi nổi vô định.