Có 2 kết quả:

僄輕 phiếu khinh剽輕 phiếu khinh

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhẹ nhàng mau lẹ.

Từ điển trích dẫn

1. Quân đội mạnh mẽ tinh nhuệ. ◇Sử Kí 史記: “Sở binh phiếu khinh, nan dữ tranh phong” 楚兵剽輕, 難與爭鋒 (Giáng Hầu Chu Bột 絳侯周勃) Quân Sở dũng mãnh tinh nhuệ, khó mà đối địch.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhẹ dạ, dễ nổi loạn.