Có 1 kết quả:

煩苛 phiền hà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quá khắt khe, làm người khác khó chịu, Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, bản dịch của Bùi Kỉ, có câu: » Vừa rồi, vì họ Hồ chính sự phiền hà, để trong nước nhân dân oán bạn «.

Một số bài thơ có sử dụng