Có 1 kết quả:

煩擾 phiền nhiễu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quấy rối, gây rắc rối cho người khác — Rắc rối bực mình.

Một số bài thơ có sử dụng