Có 1 kết quả:

繁想 phiền tưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ý nghĩa phức tạp. Nghĩ ngợi lung tung lộn xộn.