Có 2 kết quả:

風運 phong vận風韻 phong vận

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gió thổi xoay vần. Chỉ lúc thời thế xoay vần.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ vẻ đẹp thanh tao trong dáng dấp cử chỉ bên ngoài. Đoạn trường tân thanh có câu: » Thoắt đâu thấy một tiểu kiều, có chiều phong vận, có chiều thanh tân «.

Một số bài thơ có sử dụng