Có 2 kết quả:

怪誕 quái đản怪诞 quái đản

1/2

quái đản

giản thể

Từ điển phổ thông

quái đản, quái dị, kỳ lạ