Có 2 kết quả:

广西 quảng tây廣西 quảng tây

1/2

quảng tây

giản thể

Từ điển phổ thông

tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc