Có 2 kết quả:

崇祯 sùng trinh崇禎 sùng trinh

1/2

sùng trinh

giản thể

Từ điển phổ thông

hoàng đế Sùng Trinh (hoàng đế cuối cùng đời nhà Minh của Trung Quốc)

sùng trinh

phồn thể

Từ điển phổ thông

hoàng đế Sùng Trinh (hoàng đế cuối cùng đời nhà Minh của Trung Quốc)

Một số bài thơ có sử dụng