Có 1 kết quả:

瘦小 sấu tiểu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gầy gò nhỏ bé.