Có 1 kết quả:

色盲 sắc manh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mù về màu, một bệnh vầ mắt, người mắc bệnh này không nhìn thấy màu gì ngoài hai màu đen trắng ( Color Blindness ).