Có 3 kết quả:

雏 sồ雛 sồ鶵 sồ

1/3

sồ

U+96CF, tổng 13 nét, bộ chuy 隹 + 5 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

con chim non

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 雛.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Chim non, gà con, vịt con...: 雛雞 Gà con;
② Dê con;
③ Đứa bé con.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 雛

Tự hình 2

Dị thể 8

Từ ghép 1

sồ

U+96DB, tổng 18 nét, bộ chuy 隹 + 10 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

con chim non

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Gà con. ◇Lễ Kí 禮記: “Thiên tử nãi dĩ sồ thường thử” 天子乃以雛嘗黍 (Nguyệt lệnh 月令) Vua bèn lấy gà con nếm thử với nếp.
2. (Danh) Phiếm chỉ chim non. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Bách điểu nhũ sồ tất” 百鳥乳雛畢 (Vãn yến 晚燕) Các chim cho chim non ăn xong.
3. (Danh) Trẻ con. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Chúng sồ lạn mạn thụy” 眾雛爛漫睡 (Bành nha hành 彭衙行) Lũ trẻ con mặc tình ngủ.
4. (Tính) Non, con, nhỏ. ◎Như: “sồ yến” 雛燕 én non, “sồ cúc” 雛菊 cúc non.

Từ điển Thiều Chửu

① Non, chim non gọi là sồ, gà con cũng gọi là sồ, trẻ con cũng gọi là sồ.
② Uyên sồ 鵷雛 một loài chim như chim phượng.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Chim non, gà con, vịt con...: 雛雞 Gà con;
② Dê con;
③ Đứa bé con.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con chim con mới nở — Chỉ chung loài thú vật mới sinh — Non nớt, bé nhỏ, thơ ấu.

Tự hình 3

Dị thể 9

Từ ghép 8

Một số bài thơ có sử dụng

sồ

U+9DB5, tổng 21 nét, bộ điểu 鳥 + 10 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

con chim non

Từ điển trích dẫn

1. § Một dạng viết của chữ “sồ” 雛.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Sồ 雛.

Tự hình 2

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng