Có 2 kết quả:

沙囊 sa nang砂囊 sa nang

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bao cát, vật dụng trong quân đội, xưa dùng để lấp sông cho lính vượt sông, nay dùng để ngăn đạn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dạ dày loài chim, gà, có thể tiêu hoá được cả sạn ( Jabot, Gizzard ).