Có 1 kết quả:

梴 siên

1/1

siên

U+68B4, tổng 10 nét, bộ mộc 木 + 6 nét

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây gỗ dài — Vẻ dài của thân cây, cành cây.

Tự hình 2