Có 2 kết quả:

双蛾 song nga雙蛾 song nga

1/2

song nga

giản thể

Từ điển phổ thông

hai hàng mông mày