Có 2 kết quả:

作愛 tác ái作爱 tác ái

1/2

tác ái

phồn thể

Từ điển phổ thông

làm tình, ái ân

tác ái

giản thể

Từ điển phổ thông

làm tình, ái ân