Có 1 kết quả:

躁急 táo cấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nóng nảy dữ dằn.