Có 1 kết quả:

新娘 tân nương

1/1

tân nương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cô dâu, dâu mới

Từ điển trích dẫn

1. Cô dâu, người con gái vừa mới lấy chồng.
2. Thị thiếp, nàng hầu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cô dâu, người con gái vừa mới lấy chồng.