Có 1 kết quả:

蚍蜉撼大樹 tì phù hám đại thụ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Kiến càng rung cây lớn. Tỉ dụ không biết lượng sức mình. ◇Hàn Dũ 韓愈: “Tì phù hám đại thụ, Khả tiếu bất tự lượng” 蚍蜉撼大樹, 可笑不自量 (Điều Trương Tịch 調張籍).

Một số bài thơ có sử dụng