Có 1 kết quả:

脊髓 tích tuỷ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cất tuỷ trong xương sống.