Có 12 kết quả:

奖 tưởng奨 tưởng奬 tưởng想 tưởng桨 tưởng槳 tưởng獎 tưởng蒋 tưởng蔣 tưởng鮝 tưởng鯗 tưởng鲞 tưởng

1/12

tưởng

U+5956, tổng 9 nét, bộ đại 大 + 6 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

khen ngợi, khích lệ công lao

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 獎.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Khen: 獎狀 Bằng khen;
② Thưởng, tưởng lệ, khuyến khích: 獎金 Tiền thưởng; 發獎 Phát thưởng.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 獎

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Tưởng 奬.

Tự hình 2

Dị thể 6

Từ ghép 1

tưởng

U+5968, tổng 13 nét, bộ đại 大 + 10 nét
hình thanh & hội ý

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Tưởng 奬.

Tự hình 1

Dị thể 2

tưởng

U+596C, tổng 14 nét, bộ đại 大 + 11 nét
hình thanh & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết là 奖.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khen thưởng khuyến khích — Giúp đỡ.

Tự hình 1

Dị thể 2

Từ ghép 6

tưởng

U+60F3, tổng 13 nét, bộ tâm 心 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nhớ, nghĩ tới

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nghĩ, suy nghĩ. ◎Như: “tưởng biện pháp” 想辦法 nghĩ cách.
2. (Động) Mong, muốn, hi vọng, dự định. ◎Như: “tưởng kết hôn” 想結婚 dự định kết hôn, “tưởng xuất quốc” 想出國 muốn ra nước ngoài.
3. (Động) Nhớ, nhớ nhung, hoài niệm. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Lãm vật tưởng cố quốc, Thập niên biệt hoang thôn” 覽物想故國, 十年別荒村 (Khách cư 客居) Nhìn vật nhớ nước cũ, Mười năm cách biệt làng xa.
4. (Động) Lường, liệu, suy đoán. ◎Như: “liệu tưởng” 料想 liệu lường, “thôi tưởng” 推想 suy đoán. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Tưởng đương nhiên nhĩ” 想當然耳 (Khổng Dung truyện 孔融傳) Đoán là hẳn như thế vậy.
5. (Động) Cho rằng. ◎Như: “nhĩ tưởng giá dạng đối bất đối?” 你想這樣對不對 anh cho rằng cái đó đúng hay không đúng?
6. (Động) Tựa như, giống như. ◇Lí Bạch: “Vân tưởng y thường hoa tưởng dong” 雲想衣裳花想容 (Thanh bình điệu 清平調) Mây tựa xiêm áo, hoa giống như dáng người.
7. (Danh) Ý nghĩ, ý niệm. ◎Như: “mộng tưởng” 夢想 niềm mơ, “bất tác thử tưởng” 不作此想 đừng có ý nghĩ đó. ◇Khổng Trĩ Khuê 孔稚珪: “Tiêu sái xuất trần chi tưởng” 蕭灑出塵之想 (Bắc san di văn 北山移文) Ý nghĩ tiêu dao tự tại thoát khỏi trần tục.

Từ điển Thiều Chửu

① Tưởng tượng. Lòng muốn cái gì nghĩ vào cái ấy gọi là tưởng.
② Tưởng nhớ. Phàm sự vật gì đã qua mà nhớ lại hay chưa tới mà đã dự tính đến đều gọi là tưởng. Như hồi tưởng đương niên 回想當年 nghĩ lại năm ấy, miện tưởng lai nhật 緬想來日 tưởng xa đến ngày sau, v.v.
③ Liệu định, như tưởng đương nhiên nhĩ 想當然耳 tưởng lẽ phải như thế vậy.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nghĩ, suy nghĩ, nghĩ ngợi: 敢想敢說敢做 Dám nghĩ dám nói dám làm; 讓我想一想 Để tôi nghĩ ngợi cái đã;
② Nghĩ rằng, cho rằng, đoán chừng, chắc rằng: 我想她今天不會來 Tôi chắc cô ta hôm nay không đến; 想當然耳 Chắc đương nhiên thế;
③ Mong, muốn, ước ao, dự định: 誰不想進步呢 Ai mà chẳng muốn tiến bộ;
④ Tưởng nhớ, nhớ nhung, nhớ: 想家 Nhớ nhà; 我們很想你 Chúng tôi rất nhớ anh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghĩ tới — Nhớ tới. Đoạn trường tân thanh : » Tưởng người dưới nguyệt chén đồng «.

Tự hình 4

Từ ghép 36

Một số bài thơ có sử dụng

tưởng [tương]

U+6868, tổng 10 nét, bộ mộc 木 + 6 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 槳.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 槳

Từ điển Trần Văn Chánh

(Cái) mái chèo.

Tự hình 2

Dị thể 5

tưởng [tương]

U+69F3, tổng 15 nét, bộ mộc 木 + 11 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Mái chèo. § Mái chèo ngắn nhỏ gọi là “tưởng” 槳, loại to dài gọi là “lỗ” 櫓. ◇Tô Thức 蘇軾: “Quế trạo hề lan tưởng” 桂棹兮蘭槳 (Tiền Xích Bích phú 前赤壁賦) Mái chèo bằng quế chừ chèo nhỏ bằng lan. § Phan Kế Bính dịch thơ: Thung thăng thuyền quế chèo lan.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái mái chèo nhỏ.

Từ điển Trần Văn Chánh

(Cái) mái chèo.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mái chèo nhỏ.

Tự hình 1

Dị thể 5

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

tưởng

U+734E, tổng 15 nét, bộ khuyển 犬 + 11 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

khen ngợi, khích lệ công lao

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Giải thưởng, phần thưởng. ◎Như: “đắc tưởng” 得獎 được giải thưởng.
2. (Danh) Tiền trúng giải. ◎Như: “trúng tưởng” 中獎 trúng số.
3. (Động) Khen ngợi, xưng tán, biểu dương. § Đối lại với “trừng” 懲, “phạt” 罰. ◎Như: “khoa tưởng” 誇獎 khen thưởng.
4. (Động) Khuyến khích, khích lệ. ◎Như: “tưởng lệ” 獎勵 khích lệ, cổ võ. ◇Vương An Thạch 王安石: “Thi trung khảng khái bi trần tích, Thiên mạt ân cần tưởng hậu sanh” 詩中慷慨悲陳跡, 篇末慇懃獎後生 (Thứ vận lưu trứ tác... 次韻劉著作過茆山今平甫往遊因寄).
5. (Động) Giúp đỡ, bang trợ. ◇Tả truyện 左傳: “Cứu tai hoạn, tuất họa loạn, đồng hảo ác, tưởng vương thất” 救災患, 恤禍亂, 同好惡, 獎王室 (Tương Công thập nhất niên 襄公十一年).

Từ điển Thiều Chửu

① Tưởng lệ, khen ngợi để gắng gỏi cho người ta làm nên công gọi là tưởng.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Khen: 獎狀 Bằng khen;
② Thưởng, tưởng lệ, khuyến khích: 獎金 Tiền thưởng; 發獎 Phát thưởng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Tưởng 奬.

Tự hình 3

Dị thể 7

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

tưởng [tương]

U+848B, tổng 12 nét, bộ thảo 艸 + 9 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. họ Tưởng
2. nước Tưởng

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 蔣.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nước Tưởng (thời xưa);
② (Họ) Tưởng.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 蔣

Tự hình 2

Dị thể 1

tưởng [tương]

U+8523, tổng 14 nét, bộ thảo 艸 + 11 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. họ Tưởng
2. nước Tưởng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tên cây, tức “giao bạch” 茭白.
2. Một âm là “tưởng”. (Danh) Nước “Tưởng”, thời Xuân Thu. Nay thuộc Hà Nam.
3. (Danh) Họ “Tưởng”.

Từ điển Thiều Chửu

① Một loài nấm.
② Một âm là tưởng. Nước Tưởng. Họ Tưởng.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nước Tưởng (thời xưa);
② (Họ) Tưởng.

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

tưởng

U+9B9D, tổng 17 nét, bộ ngư 魚 + 6 nét
phồn thể, hội ý

Từ điển phổ thông

cá phơi khô

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ “tưởng” 鯗.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ tưởng 鯗.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鯗.

Tự hình 2

Dị thể 5

tưởng

U+9BD7, tổng 18 nét, bộ ngư 魚 + 7 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cá phơi khô

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cá khô. Cá thu phơi khô cũng gọi là “tưởng”.

Từ điển Thiều Chửu

① Cá khô. Cá thu phơi khô cũng gọi là tưởng.

Từ điển Trần Văn Chánh

Cá khô (đã xẻ ra phơi): 鰻鯗 Khô cá chình. 【鯗魚】tưởng ngư [xiăngyú] Cá khô (nói chung).

Tự hình 1

Dị thể 3

tưởng

U+9C9E, tổng 14 nét, bộ ngư 魚 + 6 nét
giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

cá phơi khô

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 鮝.
2. Giản thể của chữ 鯗.

Từ điển Trần Văn Chánh

Cá khô (đã xẻ ra phơi): 鰻鯗 Khô cá chình. 【鯗魚】tưởng ngư [xiăngyú] Cá khô (nói chung).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鮝

Tự hình 2

Dị thể 2