Có 1 kết quả:

聚乙烯 tụ ất hy

1/1

tụ ất hy

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chất pôlyêtylen (nhựa tổng hợp, công thức hoá học: (C2H4)n)