Có 2 kết quả:

子孙 tử tôn子孫 tử tôn

1/2

tử tôn

giản thể

Từ điển phổ thông

con cháu, hậu duệ