Có 2 kết quả:

咀 tữ醑 tữ

1/2

tữ [chuỷ, trớ, , tứ]

U+5480, tổng 8 nét, bộ khẩu 口 + 5 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Chánh

Nhai. 【咀嚼】tứ tước [jưjué] ① Nhấm nháp, nhấm nuốt, nhai kĩ: 咀嚼食物 Nhai kĩ thức ăn;
② Nghiền ngẫm, nghiên cứu kĩ: 咀嚼含義 Nghiên cứu kĩ ý chứa đựng bên trong. Xem 咀 [zuê].

Tự hình 2

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

tữ [tử]

U+9191, tổng 16 nét, bộ dậu 酉 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

rượu ngon

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Rượu ngon.
2. (Động) Lọc rượu.

Từ điển Thiều Chửu

① Rượu ngon. Cùng nghĩa với chữ tư 湑 rượu đã lọc.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (văn) Rượu ngon;
② (dược) Cồn thuốc, cồn 90 độ.

Tự hình 2

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng