Có 1 kết quả:

自由貿易 tự do mậu dịch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tự do mua bán.