Có 1 kết quả:

炭氣 thán khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất hơi do than bị đốt mà bốc ra.