Có 2 kết quả:

刺激 thích kích刾激 thích kích

1/2

thích kích

phồn thể

Từ điển phổ thông

kích thích, khiêu khích, kích động, khêu gợi

thích kích

giản thể

Từ điển phổ thông

kích thích, khiêu khích, kích động, khêu gợi