Có 1 kết quả:

上肢 thượng chi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hai tay.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung hai tay của người.