Có 2 kết quả:

上車 thượng xa上车 thượng xa

1/2

thượng xa

giản thể

Từ điển phổ thông

lên xe