Có 2 kết quả:

紏 thẩu黈 thẩu

1/2

thẩu [củ]

U+7D0F, tổng 10 nét, bộ mịch 糸 + 4 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tơ màu vàng.
2. § Tục dùng làm chữ “củ” 糾.

Tự hình 1

Một số bài thơ có sử dụng

thẩu [chủ, thâu]

U+9EC8, tổng 16 nét, bộ hoàng 黃 + 5 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. màu vàng
2. tăng thêm

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Màu vàng;
② Tăng thêm: 黈益 Tăng thêm.

Tự hình 1

Dị thể 1