Có 1 kết quả:

市肆 thị tứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quán, hoặc cửa tiệm bán hàng ở chợ — Chợ và tiệm bán hàng, chỉ nơi buôn bán đông đúc.

Một số bài thơ có sử dụng