Có 1 kết quả:

夀誕 thọ đản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lễ mừng sinh nhật của người già.