Có 1 kết quả:

淑女 thục nữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người con gái trong trắng dịu dàng. Đoạn trường tân thanh : » Cho hay thục nữ chí cao «.

Một số bài thơ có sử dụng