Có 1 kết quả:

首科 thủ khoa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đậu đầu trong kì thi. Hát nói của Nguyễn Công Trứ: » Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông «.