Không có kết quả phù hợp, bạn có thể tra nghĩa của từng chữ:

th��iqu���ng